Bünyemize bu yıl ERANS GÜM MÜŞ AŞ & KUZENLER LOJİSTİK ŞİRKETLER GRUBU eklenmişitr.
Daha Fazla Bilgi
HIZLI BİLGİ, ZAMANINDA ÇÖZÜM...
Şifre ve kullanıcı adınızı girerek,firmanız adına yapılan işlemleri takip edebilirsiniz..
30 YILLIK TECRÜBEMİZİ PAYLAŞIYORUZ
EN UYGUN MALİYET( 2017 fiyat listesi eklenmiştir).

Hakkımızda
Vizyon & Misyon
ÖRNEK VEKALET
2017 FİYAT LİSTESİ

2017 FİYAT LİSTESİ

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
HİZMET KODU
HİZMET KONUSU
2016
İHR
İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN ( HER BEYANNAME )
 
İHR-1
KESİN İHRACAAT İŞLEMLERİ ( DAHİLDE İŞLEME DAHİL )
Kara/Hava 115 TL Deniz 150 TL
İHR-2
GEÇİCİ İHRACAAT İŞLEMLERİ ( HARİÇTE İŞLEME DAHİL )
225 TL
İHR-3
ATA KARNELİ İŞLEM
225 TL
İHR-4
GAYRİ TİCARİ ÇIKIŞ ( BEDELSİZ )
150 TL
İHR-5
İKİNCİ GÜMRÜK YOLULA İHRACAAT İŞLEMLERİ (HAVAYOLU HARİÇ)
300 TL
İHR-6
İHRAKİYE VE KUMANYA İŞL. 25 FATURAYA KADAR-25 FATURA  ÜZERİ HER FATURA İÇİN 6.-TL İLAVE EDİLİR.
150 TL
İHR-7
DÖKME EŞYA İHRACAAT İŞLEMLERİ
450 TL
İHR-8
YUKARIDA HİZMET ÜCRETLERİNE İLAVETEN İKİNCİ VE SONRAKİ HER TIR/KONTEYNER/ARAÇ/VAGON v.b.
40 TL
İTH
İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)
 
İTH-1
İTHALAT İŞLEMLERİ (KARA - HAVA YOLU)
190 TL / 160 TL
İTH-2
İTHALAT İŞLEMLERİ (DENİZ YOLUYLA GELİP LİMANDA YAPILAN İTHALAT)
260 TL
İTH-3
TAM BEYANLI YAYGIN BİRLEŞTİRİLMİŞ USÜL (HER BEYANNAME İÇİN AYRICA)
120 TL
İTH-4
DÖKME TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İŞLEMLERİ
710 TL
İTH-5
DİĞER DÖKME EŞYA İTHALAT İŞLEMLERİ
560 TL
İTH-6
GEÇİCİ İTHALAT BEYANNAMESİ (GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ KAPSAMINDA İTHALAT)
300 TL
İTH-7
ATA KARNELİ İŞLEM
225 TL
İTH-8
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İTHALAT
260 TL
İTH-9
BORU HATLARI VEYA ELEKTRİK TELLERİ İLE TAŞINAN VE DEPOLAMA İMKANI OLMAYAN SÜREKLİ AKIŞ HALİNDE OLAN EŞYANIN İTHALAT İŞLEMLERİ ( CIF KIYMETE GÖRE KADAMELİ ÜCRETLENDİRME UYGULANMAZ )
450 TL
İTH-10
İŞLENMİŞ VE İŞLENMEMİŞ KIYMETLİ MADEN (ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN) İTHALATI İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ 72. FASILDA YER ALAN DEMİR VE ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALAT İŞLEMLERİ (CIF KIYMETİ 1.000.000 USD'ye KADAR OLAN İŞLEMLERDE UYGULANIR. CIF KIYMETİ 1.000.000 USD'yi AŞAN KISIMLAR İÇİN %0,001 ( YÜZBİNDE BİR )'den AZ OLMAMAK ÜZERE TARAFLARIN ANLAŞMASI İLE ASGARİ ÜCRET BELİRLENİR)
275 TL
İTH-11
TAAHÜTNAME İLE İTHALAT İŞLEMLERİ ( HERBİR TAAHÜTNAME BAŞI )
120 TL
İTH-12
GAYRİ TİCARİ GİRİŞ ( BEDELSİZ )
190 TL 
İTH-13
HERBİR İTHALAT BEYANNAMESİ İTİBARİYLE, YUKARIDAKİ ÜCRETLERDEN AZ OLMAMAK ÜZERE, CIF KIYMET ESASINA GÖRE ALINACAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE KADAMELİ OLARAK UYGULANIR.
 
 
a) CIF KIYMETİ 0-40.000 USD'ye KADAR OLAN İŞLEMLERDE TARİFİDE BELİRLENEN TUTARLAR UYGULANIR
 
 
b) CIF KIYMETİ 40.001-200.000 USD'ye KADAR 40.000 USD'yi AŞAN KISIM İÇİN %0,3 (BİNDE ÜÇ) UYGULANIR (a+b)
 
 
c) CIF KIYMETİ 200.001-2.000.000 USD'ye KADAR 200.000 USD'yi AŞAN KISIM İÇİN %0,1 (BİNDE BİR) UYGULANIR (a+b+c)
 
 
d) CIF KIYMETİ 2.000.001 - 10.000.000 USD'ye KADAR 2.000.000 USD'yi AŞAN KISIM İÇİN %0,01 (ONBİNDE BİR) UYGULANIR (a+b+c+d)
 
 
e) CIF KIYMETİ 10.000.000 USD'den FAZLA OLAN İŞLEMLERDE 10.000.000 USD'ye KADAR YUKARIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE KADAMELİ OLARAK ASGARİ ÜCRET BELİRLENİR. 10.000.001 USD'den FAZLA OLAN İŞLEMLERDE İSE CIF KIYMETİNİN %0,003 (YÜZBİNDE ÜÇ) 'inden  AZ OLMAMAK ÜZERE TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA ASGARİ ÜCRET BELİRLENİR. (a+b+c+d+e)
 
İTH-14
YUKARIDAKİ HİZMET ÜCRETLERİNE İLAVETEN İKİNCİ VE SONRAKİ HER TIR/KONTEYNER/ARAÇ/VAGON vb.
75 TL
TR
TRANSİT İŞLEMLER
 
TR-1
TRANSİT İŞLEMLERİ (İLK ARAÇ)
225 TL
TR-2
ÖZET BEYAN
60 TL
TR-3
AYNI TAŞIMA BELGESİ KAPSAMI İKİNCİ VE SONRAKİ SEVKİYATLARA İLİŞKİN TRANSİT İŞLEMLERİ
60 TL
ANT
GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ
 
ANT-1
ANTREPO BEYANNAMESİ
75 TL
ANT-2
ANTREPO BEYANNAMESİ (DÖKME EŞYA)
150 TL
ANT-3
ANTREPODA / GEÇİCİ DEPOLAMADA ÖZEL EŞYA DEVRİ
205 TL
ANT-4
YUKARIDAKİ HİZMET ÜCRETLERİNE İLAVETEN İKİNCİ VE SONRAKİ HER TIR/KONTEYNER/ARAÇ/VAGON vb.
60 TL
 
ÖZELLİK ARZEDEN İŞLEMLER
 
SB-1
SERBEST BÖLGE İŞLEM FORMLARI (1 ADET FORM İÇİN)
75 TL
ÖZ-1
TEMİNATLARIN ÇÖZÜMÜ (HER TEMİNAT İÇİN) GERİ VERME VE KALDIRMA İŞLEMLERİ GÜMRÜKÇE ALINAN DEPOZİTOLARIN ÇÖZÜMÜ (HERBİR TEMİNAT İÇİN) (HERBİR TEMİNAT GÜMRÜK BEYANNAMESİ)
50 TL
ÖZ-2
MÜFREZ İŞLEMLER (GÜMRÜK BEYANNAMESİ /ÖZET BEYAN) HER İŞLEM İÇİN
120 TL
ÖZ-3
GEÇİCİ İTHALAT İZNİ-DAHİLDE İŞLEME İZNİ- BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ-BAĞLAYICI MENŞE BİLGİSİ - INF BELGE İŞLEMLERİ - KÜŞAT İZNİ
90 TL
ÖZ-4
DTS-TSE-TARIM İL - ÖLÇÜ AYAR- ZİRAİ KARANTİNA -VETERİNERLİK - KAYIT BELGESİ - EKSPERTİZ ALIMI - KONSOLOSLUK ONAYLARI
55 TL
DAN
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 
DAN-1
BÜRODA SÖZLÜ DANIŞMA BİR SAATE KADAR
145 TL
DAN-1-1
TAKİP EDEN HER SAAT İÇİN
75 TL
DAN-2
ÇAĞRI ÜZERİNE GİDİLEN YERDE DANIŞMA BİR SAATE KADAR
360 TL
DAN-2-1
TAKİP EDEN HER SAAT İÇİN
145 TL
DAN-3
YAZILI GÖRÜŞ BİLDİRME
360 TL
DAN-4
SÜREKLİ DANIŞMA (AYLIK)
720 TL
 
 
30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA                                   Resmî Gazete                                           Sayı : 29578
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET
TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin uygulama esaslarını düzenlemek ve Asgari Ücret Tarifesini yıllık olarak belirlemek  amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 –- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Asgari Ücret Tarifesi: Gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücreti takvim yılı itibarıyla belirleyen tarifeyi,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Taraflar: Gümrük müşavirleri, yükümlüler, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile tespit sözleşmesi yapan diğer kişileri,
ifade eder.
Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi
MADDE 4 – (1) Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Ek-1’de, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Ek-2’de yer almaktadır.
(2) Taraflar, yaptıkları sözleşmeleri her yılbaşında Bakanlıkça belirlenen Asgari Ücret Tarifesini esas alarak günceller.
Asgari ücret tarifesine ilişkin uygulama esasları
MADDE 5 – (1) Sözleşme serbestliği gereği taraflar işin durumu, beyanname konusu eşyanın özelliği, sözleşme konusu antreponun konumu gibi unsurları dikkate alarak daha yüksek bir ücret/oran kararlaştırabilir. Ancak, aşağıda yer alan esaslarda belirlenen indirimler haricinde Asgari Ücret Tarifesinin altında iş kabul edilemez.
a) Ek-1’deki tabloda “Özellik Arz Eden İşlemler” başlığı altında yer alan iş ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler yarısı oranında indirim yapılarak uygulanabilir.
b) Aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla firma yapısı ve beyanname sayısı göz önünde bulundurularak Asgari Ücret Tarifesinde aşağıda yer alan indirim oranları uygulanabilir:
1) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında; beyanname sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için %
30 oranında; beyanname sayısı 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %40 oranında indirim uygulanabilir. Bir takvim yılında yukarıda belirtilen firmaların ithalat işlemleri için beyanname sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannamelerde Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.
2) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 2.000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %30 oranında indirim uygulanabilir.
3) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %20 oranında; 2.500'ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %30 oranında indirim uygulanabilir.
c) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodunda toplam müşavirlik ücretinin 3.500 TL'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.
ç) Ek-1’deki tabloda yer alan “İthalat İşlemleri” dışındaki hizmetlerde tablodaki kıymet hesaplarına göre Asgari Ücret Tarifesinin uygulanması tarafların anlaşmasına bağlıdır. Tablolarda yer alan CIF kıymet esasına göre asgari ücretin hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet esas alınır.
d) Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlere KDV ilave edilir. Hizmet bedelleri, Asgari Ücret Tarifesindeki asgari değerlerden daha az olmamak üzere müşteri adına tanzim edilecek fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilir.
e)   Gümrük   işlemlerinde   kullanılan   tüm   belgelerin   ücretleri   (beyanname,   dolaşım   belgesi,   menşe
şahadetnamesi, tahlil formu vb.) yükümlü tarafından karşılanır.
f) Asgari Ücret Tarifesi altında gümrük müşavirliği hizmeti veren gümrük müşavirleri hakkında, disiplin
cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her beyanname itibarıyla işlemi yapan gümrük müşavirine ve yükümlülere ayrı ayrı olmak üzere Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Asgari Ücret Tarifesine uyulması ve bu Asgari Ücret Tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması hususlarında her türlü tedbiri almak ve ilgililer hakkında Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
g) Dökme eşyanın taşınmasında kullanılan konteyner, tank, dorse, vagon ve benzerleri, eşyanın Gümrük Yönetmeliğince tanımlanmış dökme vasfını değiştirmez.
ğ) Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetler tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. Ayrıca uygulamada yaşanabilecek ihtilaflarda ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine başvurulur. Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilecek ortak görüş dikkate alınarak bağlı bulunulan Gümrük Müşavirleri Derneğince ihtilaf konusu husus sonuçlandırılır.
h)  Aynı  beyannamede  Asgari  Ücret  Tarifesi  tablosunda  yer  alan  birden  fazla  rejim  bulunması  halinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır.
ı) Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-8, İTH-14, TR-3 ve ANT-4 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 10 adet hizmete kadar uygulanır. 10 adeti aşan kısım için ise ücret tarafların anlaşması ile belirlenir.
i) Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-6 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 50 faturayı aşan işlemlerde tarafların anlaşması ile belirlenir.
j) Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin Ek-1’deki tabloda “Danışmanlık Ücretleri” başlığı altında yer alan hizmet konuları kısmında geçen Asgari Ücret Tarifesi, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için de geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 


1456 SOK NO 16 KAT 2 DR 206-207 BARO HAN ALSANCAK İZMİR - 0.232.4637385 - 4638344 - 4214757  
Copyright © Erkan KARAKAYIŞ Gümrük Müşavirliği. info@erkankarakayis.com.tr By Enerji Dizayn ®